ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

Whatsapp લોન્ચ કર્યું ,નવું ફીચર્સ હવે ખબર પડશે કેટલી વાર ફોરવર્ડ કરવા માં આવીયો મેસેજ

Sharing This

ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ ભારતમાં એક નવી સુવિધા ‘અવારનવાર ફોરવર્ડ ફોર મેસેજ’ લોન્ચ કરી છે. આ સુવિધાની મદદથી, વપરાશકર્તાઓ સંદેશને કેટલી વાર મોકલવામાં આવ્યા છે તે શોધી શકશે. જો વપરાશકર્તા પાંચ કરતા વધુ વખત કોઈ સંદેશ પ્રાપ્ત કરે છે, તો પછી તે સંદેશ પર વપરાશકર્તા ફોરવર્ડ કરેલા સંદેશનો સંદેશ જોશે. આ સુવિધાને એન્ડ્રોઇડ અને આઇઓએસ પ્લેટફોર્મ માટે લોંચ કરવામાં આવી છે.
સંદેશની માહિતીમાં માહિતી મળશે
સંદેશ પસંદ કર્યા પછી અને તેને તેના આઈએનઓ પર મોકલ્યા પછી, તે સંદેશ પ્રાપ્ત થયો અને ક્યારે વાંચ્યો તે જાણી શકાયું. અપડેટ પછી, માહિતી INFO માં પણ ઉપલબ્ધ હશે, કેટલી વાર સંદેશ મોકલવામાં આવ્યો છે. વોટ્સએપની આ નવી સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે એપ્લિકેશનને અપડેટ કરવી પડશે. ફોરવર્ડ કરેલા સંદેશા હવે ડબલ એરો ચિહ્ન સાથે આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *