ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

5 ખતરનાક Android Setting જેને અત્યારેજ OFF Karido ! ⚡Android Settings Turn Off Now

Sharing This

એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોન મહત્વપૂર્ણ સેટિંગ્સ હવે બંધ કરો: ક્યા આપકે મોબાઇલ કી બેટરી જલદી ખતમ હો જાતી હૈ, ફોન હેંગ કરતા હૈ યા ફિર ગેમ ખેલતે મોબાઇલ ફોન મેં ગેમ લેગ કરતા હૈ યા ફિર મોબાઇલ ડેટા બહુત જલદી ખતમ હો જાતા હૈ તો આજ વિડિયો મેં મે એન્ડ્રોઇડ કી 10 એસી સેટિંગ્સ કે બારે મેં બતાને વાલા હુ જિન્હે આપકો અપને ફોન મેં બંધ કર દેની ચાહિયે જીસે આપકો બહુત ફયદા હોંગા મોબાઇલ કી સ્પીડ બઢ જાયેગી બેટરી સેવ હોગા સાથ મેં મોબાઇલ ડેટા ભી તો કોન્સે હૈ યે સ્માર્ટફોન કે સેટિંગ મેં જાન વિડિયો ચલીયે .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *