ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

ખરાબ નોટિફિકેશન થી પરેશાન છો ? આવી રીતે બંધ કરો

Sharing This

તમારા ફોનમાં ડેટા એક્ટિવ થતાં જ તમને નોટિફિકેશન ઓ મળશે. જો તમે એપ્લિકેશનને નોટિફિકેશનઓ મોકલવાની મંજૂરી આપો છો, તો તમે તેને તમારા ફોન પર પ્રાપ્ત કરશો. આ સૂચનાઓ જરૂરી નથી. આ નકામી નોટિફિકેશનઓ છે જે તમારા ફોન પર સતત વાગતી રહે છે. ઘણી એવી એપ્સ છે જે હંમેશા નોટિફિકેશન મોકલતી રહે છે. જેના કારણે ઘણી તકલીફ પણ થાય છે. આ નોટિફિકેશનને કારણે તે તમને માત્ર પરેશાન કરતું નથી પરંતુ તમારો ડેટા પણ બગાડે છે. જો તમારા ફોનનો ડેટા મર્યાદિત છે, તો તે ઝડપથી સમાપ્ત થઈ જશે.

ઘણા લોકો આ નોટિફિકેશનઓથી હેરાન થાય છે પરંતુ તેમને કેવી રીતે બંધ કરવું તે જાણતા નથી. ચાલો શરૂ કરીએ આજે આ વિડિયોમાં હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે અમારા એન્ડ્રોઈડ ફોન પર બ્રાઉઝર નોટિફિકેશન કેવી રીતે બંધ કરવું તો તમે તેને કેવી રીતે રોકી શકો તેથી આ સંપૂર્ણ વિડિયો જોતા રહો.

2 thoughts on “ખરાબ નોટિફિકેશન થી પરેશાન છો ? આવી રીતે બંધ કરો

  • I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  • Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *