ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

Gmail નો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા છો ? તો ફોન નંબર વિના ફરીથી Gmail એકાઉન્ટ રિકવર કરો

Sharing This

જો તમે તમારા Gmail એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ પણ ભૂલી ગયા છો તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. Google તમને તમારા એકાઉન્ટને મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલથી પુનઃપ્રાપ્ત કરવાનો વિકલ્પ આપે છે, જો તમે મોબાઇલ નંબર અથવા પુનઃપ્રાપ્તિ ઇમેઇલ આઈડી ઉમેર્યું ન હોય તો પણ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમે સરળતાથી તમારું એકાઉન્ટ પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકો છો. જેની મદદથી તમે પુનઃપ્રાપ્તિ ઈમેલ વિના પણ તમારા જીમેલ એકાઉન્ટની ઍક્સેસ ફરી મેળવી શકો છો. તો ચાલો અમે તમને જણાવીએ કે તમે તમારું એકાઉન્ટ કેવી રીતે પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *