ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

Googel Map તમારા ઘર કા દુકાન એડ્રસ નાખો | Google Map me Apna Address Kaise Dale 2023

Sharing This

ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ આજકાલ લગભગ દરેક વ્યક્તિ કરે છે. ઘણી વખત આપણે ગૂગલ મેપ્સ પર આપણા ઘરનું સરનામું શોધીએ છીએ પરંતુ આપણને આપણા ઘરનું ચોક્કસ સ્થાન દેખાતું નથી. જ્યારે તમે ટેક્સીમાં હોવ અથવા તમને તમારા સરનામા પર લઈ જવા માટે કોઈ હોય ત્યારે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ વધુ સમસ્યારૂપ બની જાય છે. જો તમને ક્યારેય આવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હોય, તો અમે અહીં તમારા માટે એક ઉપાય રજૂ કર્યો છે. અહીં અમે જણાવીશું કે ગૂગલ મેપ પર તમારા ઘરનું નામ અને સરનામું કેવી રીતે ઉમેરવું. જો કે, Google નકશામાં તમારું સરનામું ઉમેરતા પહેલા તમે જે માહિતી પ્રદાન કરો છો તે Google તપાસે છે. આમાં 24 થી 48 કલાકનો સમય લાગી શકે છે.

26 thoughts on “Googel Map તમારા ઘર કા દુકાન એડ્રસ નાખો | Google Map me Apna Address Kaise Dale 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *