ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

ફોન ની ઘડિયાળ નું અદ્ભુત Setting કોઈ નથી જાણતું

Sharing This

નમસ્કાર ,દોસ્તો તમારા બધા ના ફોન માં (Clock ) ઘડિયાળ હોય છે .શું તમને ખબર છે આ ઘડિયાળ નું એક setting થી તમારો ફોન વધારે સુરસિત બની શકે છે .આજ ના વીડિઓ મેં તેજ મહિતી આપેલ છે .તો ધીયાન થી જુવો સાથે તમારા મિત્રો ને વીડિઓ મોકલો .આવા વીડિઓ જુવા આ ચેનલ ને Subscribe કરો .

 

Download

One thought on “ફોન ની ઘડિયાળ નું અદ્ભુત Setting કોઈ નથી જાણતું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *