ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

મોબાઈલ સાઈલન્ટ મોડ પર હોઈ અને ખોવાઈ જાય તો શું કરવું

Sharing This

ઘણી વખત તમે તમારા સ્માર્ટફોનને સાયલન્ટ મોડ પર રાખો છો અને તેને એવી જગ્યાએ ભૂલી જાઓ છો જ્યાં તેને મળવો મુશ્કેલ હોય છે. આ કિસ્સામાં, Android ઉપકરણ સંચાલકનો ઉપયોગ કરો. આજે અમે તમને તેના વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

બીજા મોબાઇલ પર ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝર ખોલો.
ટાઇપ કરો \’Android ઉપકરણ સંચાલક દ્વારા મારો ફોન શોધો\’
Google ID માં સાઇન ઇન કરવા માટે કહેવામાં આવશે. તમારા ફોનમાં જે ID છે તે જ ID નો ઉપયોગ કરો.
તેનો સ્વીકાર કરો. અહીં રીંગ, લોક અને ઈરેઝ ઓપ્શન આવશે. આમાંથી રીંગ વિકલ્પ પસંદ કરો.
તમે ચોરીના કિસ્સામાં તમારા ફોનને લોક કરવા અથવા ડેટાને ભૂંસી નાખવા માટે બાકીના બે વિકલ્પો કરી શકો છો.

  • ફોન ને કંટ્રોલ કરો તમારા આવાજ થી | Voice Controlled Phone 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *