ટિપ્સ અને ટ્રીક્સટેકનોલોજી

WhatsApp Par Kar Diya hai Block to Uska Last Seen Kaise Dakhe 2022

Sharing This

 શું તમે તમારા બાળકોની ઓનલાઈન પ્રવૃત્તિ વિશે ઉત્સુક છો? LastLog માટે આભાર, તમે WhatsApp પર ઑનલાઇન અને ઑફલાઇન પ્રવૃત્તિઓ વિશે તરત જ જાણી શકો છો. જ્યારે તમે સૂતા હોવ ત્યારે પણ LastLog તમારા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. જ્યારે તમારા બાળકો તમારી જાણ વગર ઓનલાઈન જાય ત્યારે તમે સૂચનાઓ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જો તેઓ તમને અવરોધિત કરે તો પણ તમે તમારા બાળકોને અનુસરી શકો છો.

જો તમારી પાસે ઈન્ટરનેટ ન હોય તો પણ તમે WhatsApp પર તમારા બાળકોની પ્રવૃત્તિઓને ટ્રેક કરવાનું ચાલુ રાખશો. તમારા બાળકો કોની સાથે વાત કરી રહ્યા છે તે મેળવવા અને વિચાર કરવા માટે તમે LastLog Comparator ટૅબનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમને કોઈપણ વિક્ષેપ વિના ઑનલાઇન અને ઑફલાઇન સૂચનાઓ મળશે. તમે દૈનિક અને માસિક વિગતવાર અહેવાલો તપાસતી વખતે છેલ્લે જોયેલા ટ્રેકિંગ માટે LastLog નો ઉપયોગ કરી શકો છો.

તમે વિશ્લેષણ અને તુલનાત્મક સાધનોને આભારી વધુ વિગતવાર માહિતી ઍક્સેસ કરી શકો છો. ચિંતા કરશો નહીં જો તેઓએ છેલ્લી વાર જોયેલી ચાર બંધ કરી દીધી હોય, તો અમે તમારા માટે તમારા બાળકોની છેલ્લી વાર જોઈ શકીશું. તમે ઇચ્છો ત્યારે વિગતવાર રિપોર્ટ્સ જોઈ શકો છો.

અદ્યતન સુવિધાઓ
– મફત ટ્રાયલ
– ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન સૂચનાઓ
– લાસ્ટ સીન ટ્રેકર
– વિગતવાર અહેવાલો
– નિકાસ અહેવાલો
– અદ્યતન વિશ્લેષણ
– સરળ ઉપયોગ
– ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ડિઝાઇન
– એક ટેપ
– 7/24 લાઇવ સપોર્ટ

Dwonlood 

2 thoughts on “WhatsApp Par Kar Diya hai Block to Uska Last Seen Kaise Dakhe 2022

  • The compatibility of the mobile tracking software is very good, and it is compatible with almost all Android and iOS devices. After installing the tracking software in the target phone, you can view the phone’s call history, conversation messages, photos, videos, track the GPS location of the device, turn on the phone’s microphone and record the surrounding location.

  • When you’re trying to spy on someone’s phone, you need to make sure the software isn’t found by them once it’s installed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *