ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

Google Maps: ઇન્ટરનેટ વિના પણ કરી શકો છો ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ, જાણો શું છે ટ્રિક

Sharing This
  •  અમે બધાને કિ ગૂગલ મેપ્સ ઓનલાઈન મેપ્સની સુવિધા આપે છે, પરંતુ ઘણા ઓછા લોકો જાણે છે કે તમે ઑફ મોડલાઇનમાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે મેપ્સ પહેલા સેવ કરીને રાખો. તેના પછી તમે ઇન્ટરનેટ વિના પણ તમારા ડેસ્ટિનેશનનો રસ્તો શોધી શકો છો.
  • આ ઑફલાઇન સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા માટે તમે સૌથી પહેલા તમારા સ્માર્ટફોન પર ગૂગલ મેપ્સ ખોલો. તેના પછી એપની હોમ સ્ક્રીન પર તમે સૌથી ઉપરની તરફ દેખાઈને તમારી પ્રોફાઇલના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો. અહીં ‘ઑફલાઇન મેપ્સ’ કા ઑપ્શન આપ્યું છે, તમને સિલેક્ટ કરવું છે.
  • ધ્યાન રાખવાવાળી વાત આવી રહી છે કે ગૂગલ મેપ્સ પર મેપ કરવા માટે તે જ સમયે ડાઉનલોડ કરી રહ્યા હતા. દરअसल, કેટલાક દિવસો પછી એક્સપાયર થઈ જાય છે, इसके लिए इन्हें अपडेट करना जरूरी होता है.
Google Maps: ઇન્ટરનેટ વિના પણ કરી શકો છો ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ, જાણો શું છે ટ્રિક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *