ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

ઘરે આવેલા નવા સભ્યનું નામ Ration Card કેવી રીતે ઉમેરવું ,ઘરે બેઠા કામ થશે

Sharing This

જો તમારી પાસે રેશન કાર્ડ છે અને તમારે તેમાં કોઈનું નામ ઉમેરવું પડશે, તો આજે અમે તમને માર્ગદર્શન કહી રહ્યા છીએ. રેશન કાર્ડ ધારકો માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. આ દ્વારા, લોકોને રેશન મળે છે. રેશન કાર્ડમાં નામ આપવામાં આવેલા લોકોના જુદા જુદા રેશનને અલગ રેશન ફાળવવામાં આવે છે. પરંતુ ઘણી વખત અમારા મકાનમાં એક નવો સભ્ય એડ છે, પછી તેનું નામ પણ ઉમેરવું પડશે. અમે તમને અહીં જણાવી રહ્યા છીએ કે આ કાર્ય કેવી રીતે કરવું. તમે આ કામ ઘરે બેઠા પણ કરી શકો છો. અમને જણાવો કે તમે ઘરે બેઠેલા રેશન કાર્ડમાં નામો કેવી રીતે ઉમેરી શકો છો.

રેશન કાર્ડમાં નામ ઉમેરવાની method નલાઇન પદ્ધતિ:

  • આ માટે, તમારે પહેલા રેશન કાર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે. દરેક રાજ્યની વેબસાઇટ અલગ છે.
  • જો તમે પોર્ટલ પર પહેલેથી જ એક એકાઉન્ટ બનાવ્યું છે, તો તમારે લ login ગિન કરવું પડશે.
  • અહીં તમને તમારા ઘરના નવા સભ્યનું નામ ઉમેરવાનો વિકલ્પ મળશે. આ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
  • આ પછી એક એપ્લિકેશન ફોર્મ ખુલશે. તેમાં પૂછેલી બધી વિગતો ભરો.
  • હવે તમારે કેટલાક દસ્તાવેજો આપવું પડશે જેમાં નવા સભ્યનું જન્મ પ્રમાણપત્ર અથવા લગ્ન કાર્ડ આપવામાં આવશે.
  • ફોર્મ પૂર્ણ થયા પછી, તમારે સબમિટ પર ક્લિક કરવું પડશે.
  • આ પછી તમને એક પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવશે જેમાં નંબર લખવામાં આવશે. આની સાથે તમે સ્થિતિ ચકાસી શકો છો.
  • નવું રેશન કાર્ડ કોઈ પણ સમયમાં તમારા નોંધાયેલા સરનામાં પર પહોંચશે.

One thought on “ઘરે આવેલા નવા સભ્યનું નામ Ration Card કેવી રીતે ઉમેરવું ,ઘરે બેઠા કામ થશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *