ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

મોબાઇલApp છે તો આ ઘાતક સેટિંગ કરો | App hide kaise kare | App Hider for android | Tech Gujarati SB

Sharing This

આ લેખમાં, અમે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે તમારા ફોન પરની એપ્સ કેવી રીતે છુપાવવી અથવા એવી એપ્સને કેવી રીતે છુપાવવી જે તમે કોઈને ન જુએ.

આ સુવિધા ઘણા Android અને iPhone ઉપકરણોમાં બિલ્ટ-ઇન છે. જો કે કેટલાક જૂના ફોનમાં આ સુવિધા ન હોઈ શકે, ઘણી એપ્લિકેશનો અને થીમ્સ કરે છે.

તમારા ફોન પર કોઈ એપને છુપાવવા માટે, તમારા ફોનની સેટિંગ્સ પર જાઓ. હવે તમારે સર્ચની ટોચ પર “app hide” લખીને સર્ચ કરવું જોઈએ. તમને એપ્સ છુપાવવાનો વિકલ્પ અને બધી એપ્સની યાદી દેખાશે. પછી પ્રોગ્રામ્સની સૂચિમાંથી તમે જે પ્રોગ્રામ્સને છુપાવવા માંગો છો તે પસંદ કરો અને તેમને છુપાવો પર ટેપ કરો.

એપ્સ છુપાવવાની આ સુવિધા દરેક ફોન પર અલગ નામ અને સેટિંગ ધરાવે છે. તેથી તમે કોઈપણ ફોનમાં સર્ચ કરીને આ સુવિધા સરળતાથી શોધી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *