ટિપ્સ અને ટ્રીક્સ

કામ ની ખબર : લો હવે ફોન ની સ્ક્રીન બંધ હોવા છતાં રેકોર્ડ થશે વીડિઓ જુવો સ્ટેપ બાઈ સ્ટેપ

Sharing This

લો હવે ફોન ની સ્ક્રીન બંધ હોવા છતાં રેકોર્ડ થશે વીડિઓ જુવો સ્ટેપ બાઈ સ્ટેપ આજ ના વીડિઓ માં બાતવેલ છે .તમારો ફોન ની સ્ક્રીન સંપૂર્ણપણે બંધ હોય ત્યારે તમને વિડિયો રેકોર્ડ કરવામાં મદદ કરે છે.

જ્યારે ફાઇલનું કદ 4GB સુધી પહોંચે અથવા સમયગાળો 30 મિનિટનો હોય ત્યારે ડિફોલ્ટ, Android સિસ્ટમ વિડિયો રેકોર્ડિંગ બંધ કરશે. તમે “મર્યાદા સમય અને પુનરાવર્તિત રેકોર્ડિંગ” સુવિધાને સક્ષમ કરી શકો છો. ક્રેશને ટાળવા માટે તમારે મહત્તમ સમય 30 મિનિટ અથવા તેનાથી ઓછો સેટ કરવો જોઈએ (જ્યારે કોઈ વિડિયો ફાઇલ 4GB સુધી પહોંચી જાય ત્યારે તમારા ઉપકરણ પરનો વીડિયોનો સમયગાળો શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે) અથવા જો તમે SD કાર્ડ પર ફાઇલ સાચવી રહ્યા હોવ તો તમારે SD કાર્ડને FAT ને બદલે exFAT ફોર્મેટ કરવું જોઈએ જેથી એપ લાંબા સમયનો વિડિયો રેકોર્ડ કરી શકે (30 મિનિટથી વધુ).
અમે 20 મિનિટથી ઓછા સમય માટે વિડિઓ રેકોર્ડ કરવાની ભલામણ કરીએ છીએ.

Dwonload

8 thoughts on “કામ ની ખબર : લો હવે ફોન ની સ્ક્રીન બંધ હોવા છતાં રેકોર્ડ થશે વીડિઓ જુવો સ્ટેપ બાઈ સ્ટેપ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *